Oznamy 28. decembra 2008

28.12.2008 Vladimír Sabo
  • 1. Liturgický kalendár

Vo štvrtok slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky, v piatok spomienku na sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, a v sobotu spomienku Najsvätejšieho mena Ježiš.

  • 2. Program na Silvestera

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 17.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus - Teba, Bože, chválime, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Napokon vás oboznámime so štatistickými údajmi našej farnosti. Tak ako aj vlani, chceme na rozhraní rokov 2008/2009 stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou. Spojení so Sv. Otcom a našou nebeskou Matkou budeme sláviť modlitbovú vigíliu, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

  • 3. Program na Nový rok 2009

Vo štvrtok 1. januára 2009 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus - Príď Duchu Svätý tvorivý, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • 4. Prvý piatok

V piatok 2. januára 2009 je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok, utorok a piatok od 5.30 hod. do 8.00 hod. a od 15.00 hod. do 19.00 hod. V stredu na Silvestra a vo štvrtok na Nový rok nespovedáme.

  • 5. Fatimská sobota

V sobotu 3. januára 2009 je Fatimská sobota. Sv. omšu o 6.30 hod. a modlitbu posvätného ruženca povedie náš blumentálsky rodák vdp. Ján Buček, farár v Ivánke pri Dunaji.

  • 6. Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2009 budeme zapisovať až v pondelok 5. januára 2009 od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • 7. Oznamy Charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že sociálna poradňa, vrátane služieb počítača, právna poradňa a psychologická poradňa budú poskytovať svoje služby opäť až v novom roku, a to po 6. januári 2009. Za pochopenie ďakujeme.

  • 8. Zbierka

V nedeľu 21. decembra 2008 sa konala zbierka pre potreby našej farnosti. Na tento účel sa vyzbieralo 82 536,- Sk. Za vaše milodary vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať !” Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispievajú na náš kostol ešte osobitnými darmi.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál