Ešte k stodvadsiatke nášho chránu

1.1.2009 redakcia časopisu

Oneskorene, no s radosťou uverejňujeme „pozdrav” k jubileu Blumentálu a tak trochu i želanie do budúceho roka od vdp. ThDr. Jozefa Haľku, ktorý pred rokmi pôsobil v Blumentáli a dodnes popri svojich funkciách a úlohách na Arcibiskupskom úrade a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte týždeň čo týždeň prichádza do Blumentálu slúžiť sväté omše pre maďarsky hovoriacich veriacich. Blumentál bolo moje prvé pastoračné miesto, a to sa v srdci i pamäti kňaza zachováva navždy. Spomínam na túto rovnako vynikajúcu ako intenzívnu pastoračnú skúsenosť vrátane srdečného prijatia tunajšími farníkmi a veľmi otcovského a podporného prístupu pána farára Štefana Herényiho. Želám všetkým blumentálcom, aby sa naďalej spolu so svojimi duchovnými usilovali kráčať za Pánom Ježišom. Iba vtedy nadobúda náš život ten najplnší zmysel.
Jozef Haľko


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 1 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor Béčkari.