Nech sa mi stane podľa tvojho slova

1.3.2009 Marián Bér

Pomaly očakávame príchod jari. Zima sa postupne vzdá svojej vlády, sneh sa pomaly vytratí,

príroda spozná priaznivú chvíľu a život v nej sa začne prebúdzať. Aj rastliny zareagujú na dotyk teplých slnečných lúčov, ktorých účinkom sa obnovuje neustály kolobeh života vrcholiaci v kvetoch a plodoch. Prebúdzajúca sa príroda nás mimovoľne zavedie do ríše duchovna.

Aj tam sa odohral podobný proces - Zvestovanie. Bol to prvý priamy dotyk nebies, pod ktorým väčšmi ožili radosti a nádeje ľudského srdca. Vo chvíli, keď nebesia pozdravujú vyvolenú Pannu prostredníctvom svojho posla, a ona pokorne vysloví svoje nech sa mi stane. Slovo - Boží Syn sa stáva človekom a začína svoj vykupiteľský život, ktorý vrcholí na kalvárii. Od tej chvíle sa pre človeka začína nový život. Na javisko dejín vystupuje ako nový človek povolaný na spolužitie s Bohom. Pri vtelení zazneli slová, ktoré určujú spôsob života vykúpeného človeka: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38).

Tie slová boli odpoveďou na nebeské posolstvo, v ktorom Boh ponúkol človeku novú zmluvu milosrdenstva a lásky. Táto jeho zmluva lásky je všeobecná, platí pre všetkých ľudí všetkých čias a každého postavenia. Nikto z nej nie je vylúčený. Boh každého povolal pre nadprirodzený život, a svoju ponuku stále zachováva. Človek mu je dieťaťom, priateľom a služobníkom, a Boh žiada od neho len jedno - oddanosť a spoluprácu. Boh chce z úst každého človeka počuť slová - nech sa mi stane, ako si to ty želáš… Chce však, aby tie slová neboli prednesené len ústami, ale aby plynuli z hĺbky duše odhodlanej plniť Božiu vôľu. Kresťan má vždy svoj pomer k Bohu upravovať podľa týchto slov.

Máriino nech sa mi stane má byť aj našou odpoveďou na posolstvá nebies prichádzajúce vo forme milosti, požehnania, ale aj utrpenia. Nie je to ľahké, lebo často sa zdá, že Boh od nás žiada vždy práve opak toho, čo si želáme my. Nie je ľahké povedať svoje fiat na protivenstvá, ako by to bola nejaká príjemná vec, ktorú nám dáva Boh. Často máme dojem, že Boh kríži naše ľudské plány a podujatia.

Boh však mocne zasiahol aj do ľudského plánu Panny Márie. Božia Matka zrejme pred zvestovaním nevedela, že ju čaká Božie materstvo, preto, aby sa dokonalejšie obetovala Bohu, dala mu sľub panenstva. On si ju však vyvolil za matku svojho Syna, pričom nielen že jej panenstvo ostalo neporušené, ale stalo sa aj oslávené.

Človek má pokušenie posudzovať svoje plány ako jedine správne, do ktorých Boh zasahuje práve v neprospech ich uskutočnenia. Je to preto, lebo má na zreteli len seba. No Boží poriadok je nekonečne širší ako ľudský. Jeho cesty sú nevyspytateľné, preto nás jeho zámery skoro vždy prekvapia.

Aj Panna Mária bola prekvapená, azda ako nikto pred ňou, a predsa povedala svoje mocné staň sa. Podriadila sa vykupiteľskému plánu Boha. Svoje slová vyslovila ako služobnica Pána, ktorá slúžila Bohu i ľuďom v tom najvyššom zmysle. Bolo to rozhodné riešenie, ktoré znamená predovšetkým odovzdanosť do Božej vôle, trpezlivosť a spoluprácu s Božou milosťou. Podobné rozhodnutia žiada Boh aj od ostatných svojich služobníkov. Chce celého človeka, chce si získať jeho srdce. Kristus prišiel pretvoriť celého človeka, ktorý je hybnou silou všetkých skutkov i slov. Nerobil kompromisy medzi skazenou ľudskou prirodzenosťou, nehľadal klamlivé dôkazy, ako to robia mnohí novodobí myslitelia.

Nestačí totiž len slovami vyznávať: Ty si Kristus, Syn živého Boha. To hovoria aj predstavitelia a členovia iných náboženstiev, podľa ktorých sama viera stačí na spasenie. Dnes sa k tomuto trendu pridávajú aj vlažnejší kresťania. Stačí im, že veria v Boha. Pravý kresťan je človek činu, a koná podľa Božej vôle. Tu jeho „staň sa” obsahuje nielen trpné odovzdanie sa do riadenia Božej Prozreteľnosti, ale aj skutky vychádzajúce z viery. Hlavným životným úsilím kresťana má byť uplatňovanie Božej vôle a Božích zákonov a práca na prestavbe svojej osobnosti podľa Evanjelia. Ten veľký životný výkon sa rodí z malých každodenných skutkov. Jeho splnenie je najkrajšou odpoveďou človeka Bohu na jeho posolstvo, ktoré nám poslal prostredníctvom svedectva svojho Syna. Večná blaženosť je jeho ovocím. Marián Bér


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 3 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje zbor Béčkari.