Oznamy 22. marca 2009

22.3.2009 Vladimír Sabo
  • 1. Liturgický kalendár

V stredu 25. marca 2009 je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni ráno o 5.45 a 6.30 hod. a o 16.30 a 18.00 hod.

  • 2. Návšteva chorých

Od pondelka do stredy Veľkého týždňa je možnosť navštíviť pacientov doma a vyslúžiť im sviatostí. Záujemcov je možné nahlásiť vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

  • 3. Modlitebný pochod

Modlitebné spoločenstvo ŽIVOT AKO DAR a združenie FÓRUM ŽIVOTA Vás pozývajú na modtlitebný pochod, ktorý sa uskutoční v utorok 24. marca 2009. Pochod sa začne slávením sv. omše o 17.30 hod. v kostole sv. Ladislava. Podrobnosti nájdete na výveske.

  • 4. Deň počatého dieťaťa

V stredu 25. marca 2009 si pripomenieme aj Deň počatého dieťaťa. Svoj postoj za ochranu každého človeka od počatia môžeme počas celého tohto týždňa vyjadriť nosením bielej stužky na odeve.

  • 5. Výročie sviečkovej manifestácie

V stredu 25. marca 2009 si pripomenieme 21. výročie sviečkovej manifestácie. Slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 16.30 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

  • 6. Krížova cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa pravidelne modlievame Krížovú cestu.

  • 7. Oznamy Charity Blumentál

V nedeľu 22. marca 2009 pozývame na zaujímavú prednášku a besedu: Téma: Solidárnosť s chudobnými. Prednáša vdp. ThLic. Daniel Dian. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Na sobotu 28. marca 2009 pripravuje Charita Blumentál tradičnú burzu jarného a letného detského a materského oblečenia. Plagátik s podrobnou informáciou nájdete vo výveske aj na internetovej stránke charity.

  • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby farnosti. Vyzbieralo sa 2 056,50 € => 61 954,- Sk. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

  • 9. Zmena času

Budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodiny posunúť o jednu hodinu dopredu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál