Oznamy 3. mája 2009

3.5.2009 Vladimír Sabo

1.  Úmysly na jún 2009

Úmysly sv. omší na mesiac jún 2009 budeme zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 4. mája 2009 od 16,00 h.

2.  Výročná farská poklona

V utorok 5. mája 2009 sa v našej farnosti uskutoční celodenná výročná farská poklona. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po májovej pobožnosti od 7,15 h. Poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16,15 h.

3.  Škola Pavlovho slova

V stredu 6. mája 2009 o 20,00 h. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie stretnutie Škole Pavlovho slova na tému: „Manželstvo a celibát v Pavlovej optike.”

4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. mája 2009 je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

5. Deň otvorených dverí

V nedeľu 10. mája 2009 sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda uskutoční Deň otvorených dverí. Je to príležitosť pre obohatenie viery, slávenie spoločenstva, spoznanie „srdca” našich diecéz a taktiež príležitosť prispieť k pastorácií nových povolaní. Podrobný program nájdete na výveske.

6. Zbierka na seminár

Dnes je zbierka na seminár. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

  • 7. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Nakoľko sme získali ďalšieho aktivistu, rozširujeme služby spojené s využívaním počítača a internetu. Takže okrem už známeho termínu, ktorým je štvrtok, môžu záujemcovia túto službu využívať aj  každý utorok od 16.30 do 18.oo hod. a to už od utorka 5. mája 2009.

Oznam pre rodičov

Opäť pripomíname, že v termíne od 4. do 11.  7. 2009 organizuje Charita Blumentál detský tábor v zariadení Školy v prírode v Liptovskej Porúbke. Prihlášky sú k dispozícii v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk. Prihlasovanie detí končí 15. mája 2009.

Informácia pre blumentálske farské spoločenstvo, ale aj pre všetkých ktorí sa chcú pridať

Iste ste si všimli  na výveske Charity aj priamo v kostole, plagátik, ktorým Vás informujeme, že v mene nášho farského spoločenstva sme sa prostredníctvom Charity Blumentál zapojili do projektu „adopcia na diaľku” a adoptovali sme pre naše farské spoločenstvo jedno dievčatko  z Kene -  10 ročnú Terezku. Uzatvorili sme s Občianskym združením Dobroba sv. Alžbety, ktorá projekt zastrešuje zmluvu, na základe ktorej sme povinní uhradiť do 2 týždňov sumu potrebnú na to, aby mala prostriedky na školné.  Táto suma predstavuje 580 Eur na rok. Svoj milodar môžete poslať na číslo účtu našej charity. Po získaní potrebnej sumy túto prevedieme v plnej výške na účet O.Z. Dobrota. Veríme, že vďaka  Vášmu pochopeniu a ochote podeliť sa, získame v krátkom čase a v plnej sume potrebné finančné prostriedky, pre teraz už našu blumentálsku Terezku. Všetky potrebné údaje nájdete na uvedenom plagátiku. Vopred úprimné pánboh zaplať všetkým darcom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál