Blumentál 2009 číslo 5

1.5.2009 redakcia časopisu

Ročník XX Číslo 5 Máj 2009

Médiá - požehnanie alebo prekliatie?, Daniel Dian
 
Hymnus na spomienku Panny Márie
 
Prežime máj s Máriou, Xénia Duchoňová
 
Vystúpil k otcovi, ale nenechal nás samých, Marián Bér
 
Stretnutie s darcom darov, Xénia Duchoňová
 
Naša farská univerzita, Daniel Dian
 
Sviatosť pokánia a zmierenia, Daniel Dian
 
Bláznovstvo kríža a Pavlova sila v slabosti, Táňa Hrašková
 
Napísali ste nám
 
Pán ich povolal do večnosti
 
Farská knižnica informuje, Monika Šandorová


Pridané do rubriky blumentál | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 5 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje blumentálsky zbor.