Oznamy 21. júna 2009

20.6.2009 Vladimír Sabo
  • 1. Liturgický kalendár

V stredu slávime slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Budúca nedeľa je 13. nedeľa v Cezročnom období.

  • 2. Narodenie sv. Jána Krstiteľa

V stredu 24. júna 2009 slávime slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň : 5,45, 6,30, 16,30 a o 18,00 h.

  • 3. Zbierka

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary : „Pán Boh zaplať !”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál