Farské oznamy 14. júna 2009

14.6.2009 Vladimír Sabo
  • 1. Liturgický kalendár

V piatok 19. júna 2009 slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, a v sobotu spomienku na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Budúca nedeľa bude 12. nedeľa v Cezročnom období.

  • 2. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok sv. omše budú ako vo všedný deň : 5,45, 6,30, 16,30 a 18,00 h. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime - Najmilší Ježišu, predpísanú na túto slávnosť, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • 3. Rok kňazov

Pri príležitosti osláv 150. výročia od smrti svätého Farára z Arsu, Jána Mariu Vianneya, Svätý Otec Benedikt XVI. otvorí v piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho mimoriadny Rok kňazov.

  • 4. Zbierka

Budúcu nedeľu 21. júna 2009 sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti.

  • 5. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

Bratislavská arcidiecéza a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú veriacich na tradičnú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční dnes v nedeľu o 10,30 h. na Primaciálnom nám. Z tohto dôvodu sv. omše o 10,30 a 12,00 h. nebudú.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál