Farské oznamy 12. júla 2009

11.7.2009 Andrej Fordinál
1. Liturgický kalendár

Pondelok 13. 7. - Sv. Henricha

Utorok  14. 7. - Sv. Kamila de Lellis, kňaza

Streda 15. 7. - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok 16. 7. - Panny Márie Karmelskej

Piatok 17. 7. - Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov

2. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na dokončenie rekonštrukcie seminárnej miestnosti. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”

3. Oznamy Charity Blumentál

Oznam sociálnej poradne

Pracovníčka, ktorá poskytuje počítačové služby vo štvrtok bude z dôvodu dovolenky tieto služby poskytovať až od septembra.

Služby počítača a internetu však môžu záujemcovia naďalej využívať každý utorok v obvyklom čase od 16.30 hod. do  18.oo hod. K dispozícii nebudú iba v utorok v posledný júlový a prvý augustový týždeň.

Oznam právnej poradne!

Z dôvodu čerpania dovolenky nebude právna poradňa poskytovať služby vo štvrtok 16. 7. a 6. 8. 2009.

Informácia k adopcii malej Teresie z Kene

Mala Terezka z Kene, ktorú v rámci „adopcie na diaľku”  prijala za svoju naša farnosť, nám poslala list s poďakovaním a tiež fotokópiu svojho vysvedčenia. List malej Terezky nájdete v augustovom čísle farského časopisu. Zároveň ďakujeme darcom za všetky milodary. Aj po uhradení potrebnej sumy posielate milodary naďalej a momentálne máme k dispozícii sumu, ktorá pokryje ďalšie dva roky jej štúdia a ktorú postupne opäť prevedieme na príslušný účet.

Prosíme preto štedrých a ochotných darcov o finančné príspevky, ktoré budú určené na vlastné aktivity našej charity, ako je napr. úhrada venového poistenia na dve deti v detskom domove, ktorá  predstavuje  sumu (18 tis. Sk - 598 Eur ročne) a ďalšie finančné výdavky, na realizáciu ktorých nám začnú už prostriedky  chýbať..

Veríme, že ani na tieto účely neochabne Vaša štedrosť za čo vopred vyslovujeme úprimnú vďaku.

Podrobné informácie nájdete na výveske charity v predsieni kostola, aj na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál