Farské oznamy 19. júla 2009

18.7.2009 Andrej Streicher
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 20. 7. - Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka

Utorok  21. 7. - Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi

Streda 22. 7. - Sv. Márie Magdalény

Štvrtok 23. 7. - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Piatok 24. 7. - Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza

Sobota 25. 7. - Sv. Jakuba, apoštola

  • 2. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá ako sme Vás už informovali bude použitá na dokončenie rekonštrukcie seminárnej miestnosti. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál