Farské oznamy 31. januára

30.1.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 2. 2. - OBETOVANIE PÁNA (Hromnice)

Streda 3. 2. - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Sv. Oskára, biskupa

Piatok 5. 2. - Sv. Agáty, panny a mučenice

Sobota 6. 2. - Sv. Pavla Mikiho a jeho spoločníkov, mučeníkov

 • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 1. februára sa vo farnosti Najsvätejšej Trojice uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred.

Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole sv. Jána z Mathy (Trojičke).

 • 3. Úmysly

V pondelok 1. februára od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na marec.

 • 4. Zbierka na Haiti

Minulú nedeľu bola celoslovenská zbierka na pomoc Haiti.

Na tento účel sa v našej farnosti vyzbieralo a vložilo sa na účet KBS 7.420,72 € = 223.556,60 Sk. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”

 • 5. Obetovanie Pána

V utorok 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána. Nie je to prikázaný sviatok, preto sv. omše budú o 5.45, 6.30 hod. a 16.30 a 18.00 hod. Pri sv. omšiach o 6.30 hod. a 16.30 hod. budeme požehnávať sviece - hromničky.

 • 6. Svätoblažejské požehnanie

V stredu 3. februára pri všetkých sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

 • 7. Lectio Divina

V stredu, 3. februára pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 8. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 4. februára je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

 • 9. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5. februára je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 10. Fatimská sobota

V sobotu 6. februára je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca.

 • 11. Zbierka na Katolícku univerzitu

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka pre potreby Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

 • 12. Farská knižnica

Farská knižnica informuje, že od 01. februára 2010 sa výpožičná doba v stredu posúva na čas :  09,00 - 11,00 hod.

 • 13. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 7. februára 2010 pozývame záujemcov na besedu s vdp. Jurajom Drobným, vedúcim oddelenia programu televízie LUX.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • 14. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. M. Dragúňom. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne oznamy.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál