Farské oznamy 27. júna

26.6.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 28. 6. - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Utorok 29. 6. - SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Streda 30. 6. - Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Piatok 2. 7. - NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sobota 3. 7. - SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA

  • 2. Prikázaný sviatok

V utorok 29. 6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú: 5,45, 6,30, 9,00, 10,30, 16,30, 18,00 a o 19,00 h. V tento deň sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční tradičná zbierka: „Halier sv. Petra“.

  • 3. Rozlúčka

Od 1. júla 2010 je za farára našej farnosti menovaný vdp. Branislav Čaniga, doterajší farár v Bratislave – Lamači, za kaplánov dp. Pavol Póša, kaplán v Pezinku a dp. Zdenko Tkáčik, kaplán v Bratislave - Dúbravke. Terajší farár je menovaný za farára vo farnosti Rohožník, dp. kaplán Andrej Kalamen za farára vo farnosti Jablonica a dp. kaplán Andrej Streicher za kaplána do farnosti Senec. Rozlúčková sv. omša bude v stredu 30. júna o 18,00 h. Všetkých Vás srdečne pozývame.

  • 4. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 1. 7. je Prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  • 5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 2. júla je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle.

  • 6. Fatimská sobota

V sobotu 3. júla je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca.

  • 7. Inštalácia nového farára

V sobotu 3. júla sa pri sv. omši o 18.00 hod. uskutoční inštalácia nového farára do jeho úradu. Všetkých Vás na túto slávnosť srdečne pozývame.

  • 8. Zbierka

Minulú nedeľu sa konala zbierka pre potreby obetí povodní na Slovensku. Na tento účel sa vyzbieralo a odoslalo na účet KBS 8.505,00 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať.“

  • 9. Oznamy Charity Blumentál

Oznam právnej poradne

Z dôvodu čerpania dovolenky nebude právna poradňa poskytovať svoje služby 1. 7. 2010 ako aj počas mesiaca august. Ďakujeme za pochopenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál