Farské oznamy 6.3.2011

6.3.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 7. 3. - sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc, spom.

Utorok 8. 3. - sv. Jána z Boha, rehoľníka, ľ. spom

Streda 9. 3. - Popolcová streda

Štvrtok 10. 3. - Výročie posviacky katedrálneho Dómu sv. Martina

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie za vašu štedrosť pri našej farskej mesačnej zbierke minulú nedeľu, na ktorú ste prispeli sumou 3114,10 €. Peniaze budú použité na blížiacu sa kompletnú výmenu točitého schodiska vo veži kostola. Predpokladané náklady sú 7200 €. Nech vás Pán odmení za vašu obetavosť.

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 7. marca sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

  • Zmierna poklona

V utorok na záver fašiangov od 17.15 hod. do 17.50 hod. vás pozývame na zmiernu poklonu pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

  • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu zaväzuje všetkých od 14. roku života, prísny pôst sú povinní zachovávať všetci od 18. do 60. roku života.

  • Krížová cesta

V pôstnom období každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa pomodlíme spoločne modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • Chorus seraphicus

Budúcu nedeľu 13. marca bude sv. omšu o 12.00 hod. doprevádzať zbor Chorus seraphicus.

  • Zbierka na Charitu

  • Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

Charita Blumentál

Program v klube

Dnes od 15.oo hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti FÚ na Vazovovej 8 fašiangové posedenie. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní. Veríme, že naše gazdinky ani teraz nesklamú a prispejú na občerstvenie výbornými šiškami. Tešíme sa na spoločne prežité príjemné poobedie.

V nedeľu 13. marca 2011 pozývame záujemcov do klenotnice bratislavského hradu na výstavu s názvom Ars liturgica - Zlatníctvo v službách liturgie. Zraz je na hrade pred klenotnicou o 14.15 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál