Farské oznamy 24. apríla 2011

24.4.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

  • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň je po sv. omšiach farská ofera.

  • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok 25. apríla sväté omše, ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu budú tak ako v nedeľu.

  • Sv. omša s kňazmi - rodákmi

Na Veľkonočný utorok 26. apríla vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 16.30 h., ktorú budú sláviť kňazi - rodáci z našej blumentálskej farnosti.

  • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

  • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

  • Májová pobožnosť

Od budúcej nedele 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6,30 a 16,30 h.

Charita Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8:

V nedeľu 1. mája pozývame záujemcov na prednášku a besedu s odborníčkou z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave na veľmi potrebnú a aktuálnu tému „Rady a odporúčania ako sa nestať obeťou trestnej činnosti”. Prednáška je určená predovšetkým ako prevencia pre starších občanov, ale nielen pre nich. Klub bude otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 - 16.30 hod.

Oznam pre rodičov:

Ako sme už oznámili, pripravujeme pre deti opäť letný tábor, uskutoční sa od 9. do 16. júla 2011 v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda. Od stredy 4. mája si môžu rodičia vyzdvihnúť prihlášky v čakárni farského úradu a tiež si ich môžu stiahnuť z internetovej stránky Charity www.charitablumental.sk. O ostatných podrobnostiach budeme včas informovať.

Deň matiek:

V nedeľu 8. mája 2011 pozývame mamičky, ktoré prijali od Pána Boha štyri a viac detí, na malé, už tradičné posedenie. Uskutoční sa v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8 o 14.30 hod.

Poďakovanie

Úprimné „Pán Boh odmeň” všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole. Všetkým vám prajeme požehnanú a radostnú Veľkú noc.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál