Farské oznamy 19. februára 2012

18.2.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok  21. 2. -   sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ.s.

Streda   22. 2. - Popolcová streda

  • Zmierna poklona

V utorok 21. februára na záver fašiangov Vás pozývame od 17.15 hod. do 17.50 hod. na zmiernu poklonu pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

  • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a začiatkom veľkopôstneho obdobia.  Sv. omše budú  ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 hod. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nesmie nahradzovať zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

  • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne pomodlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Každý, kto sa zúčastní tejto modlitby  alebo pobožnosti Krížovej cesty, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • Zbierka na Charitu

Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu, sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

· Pôstny program v Katedrále

Na popolcovú stredu, 22. februára, bude bratislavský arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský predsedať svätej omši v Katedrále sv. Martina o 18.30 h, na ktorú Vás srdečne pozývame.

V pôstnom období bude v Katedrále sv. Martina, každý piatok o 20.00 h Mons. Stanislav Zvolenský viesť pobožnosť Krížovej cesty.

  • Upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s urgentnou prosbou:  potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí by  ochotne pomohli s upratovaním kostola aspoň na obdobie niekoľkých nastávajúcich týždňov. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Vopred chceme poďakovať za vaše porozumenie a ochotu.

  • Oznamy Charity Blumentál

Program pre dôchodcov -  dôležitá zmena: Termín pozvania na už avizovanú  zaujímavú výstavu Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku sa mení. Vzhľadom na neodkladné povinnosti sprievodcu, ktorého sme mali objednaného, neuskutoční sa dnes, ale  dohli sme nový termín a to 26. februára 2012. Prosíme, informujte aj svojich známych, s ktorými ste sa plánovali tejto akcie zúčastniť. Za nezavinenú  a nepredvídanú zmenu sa ospravedlňujeme. Včas budeme o tejto akcii opäť informovať v oznamoch.

Pozvánka: Dnes - v  nedeľu 19. februára Vás pozývame do seminárnej miestnosti  farského úradu na fašiangové posedenie. Začiatok je o 14.30 hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť nesklamú a prispejú k dobrej pohode dobrotami v podobe fašiangových šišiek.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál