Farské oznamy 26. februára 2012

26.2.2012 Branislav Čaniga

  • Zbierka na Charitu

Na dnešnú prvú pôstnu nedeľu  sa pri všetkých sv. omšiach uskutoční ohlásená celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh Vám odmeň za vaše milodary.

  • Oznamy Charity Blumentál

V nedeľu  26. februára, t.j. dnes pozývame záujemcov do Slovenského národného múzea  na už avizovanú  výstavu  Bohyne a svätice v umení 19. storočia na Slovensku. Zraz je pred múzeom na Vajanského nábreží o 14.15 hod. Prosíme o presnosť, nakoľko máme objednaného aj sprievodcu.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 1. 3. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 2. 3. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 3. 3.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

  • Zápis omšových úmyslov

Úmysly sv. omší na mesiac apríl budeme zapisovať až na budúci týždeň - v pondelok 5. marca  od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatky po sv. prijímaní pri sv. omši o 16.30 hod. sa spoločne modlíme modlitbu k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu. Pri modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť bolestné tajomstvá.

  • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola.

  • Béčkari - prezentácia CD

S radosťou Vás pozývame v mene nášho zboru Béčkari na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti vydania ich prvého CD s názvom “Dávam”, ktorá sa uskutoční tento utorok 28. februára o 18.00 hod. Pozvanie prijali viacerí naši súčasní i bývalí duchovní. Po svätej omši bude možné zakúpiť CD, predajná cena je 7 EUR.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť poďakovanie našej Farskej charite, osobitne p. Grigerovej, nášmu mládežníckemu zboru a zboru Béčkari, ako aj všetkým, ktorí ste sa minulú nedeľu pričinili o veľmi pekný a príjemný priebeh nášho farského fašiangového posedenia


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál