Farské oznamy 3. júna 2012

4.6.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok, 5.6: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Streda, 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ.  spom.

Štvrtok, 7.6.: slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sobota, 9.6.: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi,  ľ. spom.

  • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 4. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom  kostole.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 4. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Ďakovná sv. omša prvoprijímajúcich detí

V pondelok 4. júna  pozývame dnešné prvoprijímajúce deti a rodičov na ďakovnú sv. omšu o 18.00, ktorá bude v našom kostole. Deti môžu prísť v šatách, ktoré mali zapožičané z fary.

  • Lectio divina

V stredu 6. júna sa v Katedrále sv. Martina o 20.00 h uskutoční biblické stretnutie formou Lectio divina, ktoré bude viesť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita na tému Svätý Pavol, učiteľ vo viere (Gal 2, 11-21). Povzbudzujeme Vás k účasti.

  • Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. júna je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

  • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 7. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

V ten deň bude p. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina predsedať svätej omši so začiatkom o 18.30 h.

  • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 10. júna bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho tela, so začiatkom o 10.30 hod., ktorej bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP ku kostolu Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie. Všetkých srdečne pozývame.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 10. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

  • Animátorská škola

Komisia pre mládež našej arcidiecézy otvára IV. ročník bratislavskej animátorskej školy. Cieľom kurzu je napomáhať pastoračným aktivitám mládeže vo farnostiach. Viac informácii získate na: www.mladezba.sk alebo na mailovej adrese:  mladezba@gmail.com.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál