Farské oznamy 10. júna 2012

11.6.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 11.6. : sv. Barnabáša, apoštola, spom.

Streda, 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok, 15.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota, 16.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

  • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 15. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť vrelé poďakovanie naším farníčkam za ochotnú pomoc s čistením podlahy kostola po skončení procesie Božieho Tela. Naša veľká vďaka patrí aj osobe z našej farnosti, ktorá zakúpila nové vázy na kvety k ozdobe oltárov.

  • Charita Blumentál

Oznam  pre dôchodcov z mestskej časti Staré Mesto: V kine Mladosť budú premietať dokumentárny film o Jánovi Pavlovi II. s názvom Hľadal som vás”. Z mestskej časti Staré Mesto objednali a  zakúpili vstupenky na uvedený film pre dôchodcov zo svojej mestskej časti a to na piatok 15. júna 2012 o 16.oo hod. Záujemcovia z našej farnosti, ktorí bývajú na území Starého Mesta, sa môžu prihlásiť v stredu od 15.30 do 19.00 hod. v kancelárii Charity na Vazovovej 8. Podľa počtu záujemcov potom prevezmeme vstupenky a včas ohlásime, kedy bude treba si ich prevziať. Vstupenky dostanú  záujemcovia zadarmo.

Oznam pre všetkých dôchodcov: V sobotu 23. júna 2012 plánujeme prostredníctvom našej charity púť do Báču. Odchod autobusu je  o 9.00 hod. z Blumentálskej ulice (od pošty). Prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 v pondelok 11. 6. 2012 od 9.00 - 11.oo hod. Poplatok je 1 euro. Podrobnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál