Farské oznamy 8. júla 2012

8.7.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 9.7.: sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spol., mučeníkov

Streda, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Piatok, 13.7: sv. Henricha, ľ. sp.

Sobota, 14.7.: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. sp.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Pripomíname, že v období letných prázdnin budú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva v nezmenenom čase.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať  v pondelok 9. júla od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za milodar v sume 100 €, určený pre potreby našej farnosti.

  • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že právna a počítačová  poradňa a poradne  psychologickej pomoci nebudú od pondelka 9. júla  do 15. augusta z dôvodu čerpania dovoleniek poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál