Farské oznamy 12. januára 2014

13.1.2014 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 13. 1. - sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Piatok 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.

  • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Na jar 2014 Vás pozývame na púť do Sv. Zeme, ktorú organizujeme ako farnosť prostredníctvom  Cestovnej kancelárie  Awertour v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Letáky s podrobnými informáciami a programom si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Tých, ktorí ešte neodovzdali Prihlasovací formulár alebo sa chcú ešte len prihlásiť na púť, pozývame na stretnutie so zástupcami CK Awertour dnešnú nedeľu 12. januára 2014 o 15.00 hod. v priestoroch našej seminárnej miestnosti na Vazovovej 8, kde možno aj uhradiť zálohu v sume 300 Eur. Púte sa okrem kňaza - odborného sprievodcu zúčastní ako duchovný doprovod aj blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga. Keďže je to naša farská púť, chceme poďakovať Pánu Bohu za mnohé dobrodenia aj v osobnom živote aj vo farnosti a prehĺbiť naše biblické poznatky a  rozšíriť naše duchovné obzory.

  • Kňazská rekolekcia

Rekolekcia  kňazov nášho dekanátu začne v pondelok 13. januára sv. omšou o 9.00 hod.  vo farskom kostole v Rači.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” všetkým, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny a finančne podporili zbierku celkovou sumou  410 eur. Zároveň ďakujeme všetkým koledníkom za to, že venovali na túto akciu kus svojich prázdnin a voľného času. Taktiež chceme poďakovať za milodary v celkovej sume 85 €, venované našej farnosti pri požehnaní domov a milodary v sume 120 a 150 €, prevedené na náš farský účet v uplynulom mesiaci.

  • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára sa koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.   Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť za zjednotenie medzi kresťanmi.

  • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutia, ktorých obsahom bude predovšetkým úcta k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať každý druhý utorok v mesiaci, vždy po mládežníckej svätej omši, ktorá býva o 18:00 hod. Začíname už tento utorok. Pred sv. omšou budete môcť dať do pripravenej krabičky svoje úmysly modlitieb, za ktoré sa potom budeme  spoločne modliť.

· Prednáška

V stredu 15. januára 2014 bude mať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ďalšiu prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou budú ľudské práva. Prednáška sa začne o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál