Farské oznamy 5. januára 2014

4.1.2014
  • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 1. - slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov), prikázaný          sviatok

Utorok 7. 1. - sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza, ľ. spom.

Nedeľa 12. 1. - sviatok Krstu Krista Pána - koniec vianočného obdobia

  • Zjavenie Pána

V pondelok 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov). Sv. omše budú ako v nedeľu.  Pri sv. omšiach bude požehnaná voda.

  • Požehnanie domov

Kto má záujem dať si posvätiť príbytok v období po sviatku Zjavenia Pána, nech nahlási v sakristii kostola svoju adresu a telefónne číslo.

  • Omšové úmysly

Úmysly sv. omší na mesiac február 2014 budeme zapisovať  v utorok 7. januára 2014 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

  • Lectio divina

V stredu 8. januára 2014 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s  o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému “Rozumieš, čo čítaš?”. Pozývame Vás premýšľať nad ďalším úryvkom z novozákonnej knihy Skutky apoštolov.

  • Týždenník Katolícke noviny

Distribúcia týždenníka Katolícke noviny nám oznamuje, že vydavateľstvo tohto periodika zvýšilo od 1.1.2014 cenu   z  45 centov na 50 centov.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál