Farské oznamy 19. januára 2014

20.1.2014 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Utorok 21.1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

Streda 22.1.  - sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľ.sp.

Štvrtok 23.1. - sv. Jána Almužníka, biskupa, spom. v Dóme sv. Martina

Piatok 24.1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 25.1. - sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

  • Púť farnosti Blumentál do Sv. Zeme

Prípadným záujemcom  o našu farskú púť do Sv. Zeme alebo tým, ktorí sa ešte nerozhodli, odporúčame, aby sa čím skôr obrátili priamo na cestovnú kanceláriu Awertour, ktorá nám púť organizačne zabezpečuje, nakoľko sa už čoskoro budú kupovať letenky. Kompletný kontakt na CK Awertour nájdete na výveske před kostolom: (Trnavská cesta 50 (3.poschodie), Bratislava, otváracie hodiny: Pondelok - Piatok : 09:00 - 17:00, Tel/fax: 02/52492922, Mobil : 0911285240, e-mail: ck@awertour.sk).

Púť sa uskutoční v termíne: 26. apríl - 3. máj 2014. Keďže je to naša farská púť, okrem kňaza - odborného sprievodcu sa jej zúčastní ako duchovný doprovod aj blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga.

  • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.   Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. modlíme za zjednotenie medzi kresťanmi. Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

  • Spomienka na sv. Jána Almužníka v Dóme

V tomto týždni na štvrtok pripadá liturgická spomienka svätého Jána Almužníka, ktorého telo je uložené v bratislavskej Katedrále sv. Martina. Pri tejto príležitosti Vás pozývame na svätú omšu, ktorú budú sláviť bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko vo štvrtok 23. januára 2014 o 17.00 hod. v našej Katedrále.

  • Stretnutie rodín

Stretnutie rodín  bude dnes 19.1.2014 o 15.00 hod. na fare.

· Modlitby matiek

V uršulínskom kostole v Bratislave sa v tomto týždni v piatok, sobotu a v nedeľu (24. - 26. januára) budú konať spoločné modlitby matiek a ich rodín. Všetkých srdečne pozývajú pripojiť sa k modlitbám, pri ktorých budú odprosovať za hriechy, modliť sa za tých, ktorí ublížili ich deťom a tiež ďakovať za všetky Božie dobrodenia. Začiatok modlitieb je vždy o 17.00 hod. Bližšie informácie a program nájdete na farskej nástenke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál