Farské oznamy 26. januára 2014

26.1.2014 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 27.1. - sv. Angely Merici, panny,  ľ. spom.

Utorok 28.1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 31.1. - sv. Jána Bosca, kňaza, spom.

Nedeľa 2.2. - sviatok Obetovania Pána (Hromnice)

  • Obetovanie Pána

V nedeľu  2. februára slávime sviatok Obetovania Pána (Hromnice). Pri sv. omšiach  budeme požehnávať hromničné sviece.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v celkovej sume 70,- €, venované našej farnosti v tomto a v predošlom týždni.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál