Farské oznamy 17. augusta 2014

17.8.2014
  • Liturgický kalendár

Utorok,  19. 8. - sv. Jána Eudes, kňaza, ľ.s.

Streda, 20. 8. - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.

Štvrtok, 21. 8. - sv. Pia X., pápeža, spom.

Piatok, 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej, spom.

Sobota, 23.8. - sv. Ruženy Limskej, ľ.sp.

  • Patrocínium - farské hody

V nadväznosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť dnes slávi hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia. Po sv. omšiach sa dnešnú nedeľu koná hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

  • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

Aj v tomto týždni pokračujeme v duchovnej príprave na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie. V piatok 22. augusta o 16.30   bude hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  dekan Teologickej fakulty Dr. Vladimír Thurzo. Budeme uvažovať nad  štvrtou bolesťou Panny Márie „Stretnutie s Ježišom na Krížovej ceste”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

  • Týždeň modlitieb za mier a zmierenie

Konferencia biskupov Slovenska nás pozýva k účasti na modlitbách za mier vo svete  a zmierenie medzi národmi,  zvlášť za krajiny, kde eskaluje násilie a prenasledovanie kresťanov, ktoré nadobúda charakter genocídy. Text vyhlásenia KBS je priložený k oznamom a nájdete ho aj na výveske pred kostolom.  V piatok 22. augusta na zakončenie týždňa modlitieb za mier vo svete a zmierenie medzi národmi budú naši otcovi biskupi slúžiť sv. omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. Pozývame všetkých zjednotiť sa s našimi otcami biskupmi v modlitbe za bratov a sestry, trpiacich vojnou, nepokojmi a prenasledovaním.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál