Farské oznamy 10. augusta 2014

9.8.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 11.8.: sv. Kláry, panny, spom.

Utorok, 12.8.: sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľ.spom.

Streda, 13.8.: sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,mučeníkov, ľ.sp.

Štvrtok, 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Piatok, 15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Sobota, 16.8.: sv. Štefana Uhorského, ľ.sp.

  • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

V piatok 15. augusta oslávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú: dopoludnia o 5.45, 6.30 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30, 18.00 a 19.00 hod.

Keďže náš kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie,  pri tejto príležitosti budeme mať možnosť získať úplné odpustky. Podmienky na získanie týchto odpustkov sú: sv. spoveď (môže byť vykonaná aj niekoľko dní pred týmto sviatkom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Navyše je potrebné sa v kostole ešte pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Aj v piatok 15. augusta pokračujeme v príprave na jubilejný sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Pri sv. omši o 16.30 budeme uvažovať nad treťou bolesťou Panny Márie „Hľadanie strateného dieťaťa Ježiša”. Sv. omši bude predchádzať mariánska pobožnosť o 15.45.

  • Patrocínium - farské hody

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť budúcu nedeľu 17. augusta bude sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený  tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová ofera. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!.

  • Výlet do Karpát

Pozývame mladých (od 15 rokov) na jednodňový výlet do Karpát (Kukla alebo Veľká homoľa) v sobotu 16.8.2014. Stretneme sa o 9.00 hod. na fare. Predpokladaný príchod je o 19.00 hod. Treba si zobrať jedlo a pitie na celý deň a turistickú obuv.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál