Farské oznamy 28. septembra 2014

28.9.2014

 • Liturgický kalendár

Pondelok, 29.9.: sv. Michala , Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Utorok, 30. 9.: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda, 1.10.: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Štvrtok, 2.10.: Svätých anjelov strážcov, spom.

Sobota, 4.10.: sv. Františka z Assissi, spom.

 • Októbrová ružencová pobožnosť

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca. V našom kostole sa budeme modliť posv. ruženec vo všedné dni ráno po skončení sv. omše o 6.30 hod., a večer po sv. omši o 16.30 hod. a v sobotu  o 17.30 hod. pred večernou sv. omšou.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac november sa budú zapisovať v stredu 1. októbra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti na fare (Vazovova 8).

 • Lectio divina

V stredu (1. októbra 2014) o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina. Tohtotýždňové stretnutie z cyklu o desiatich podobenstvách bude na tému: “Semienko a  horčičné zrno”. Všetkých srdečne pozývame.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  2. 10. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   3. 10. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 10. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Sv. omša s misionárom

V pondelok 29.9.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD, misionár v Rusku v Moskve. Odslúži sv. omšu o 16:30 hod. a porozpráva nové zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve., Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší.

 • Koncert v katedrále

V sobotu 4. 10. 2014 v Katedrále svätého Martina o 19.00 hod. zaznie chrámová hudba Ľubomíra Horňáka PROGLAS SLOVANSKÁ ÓDA

na slová Konštantína Filozofa a Daniela Heviera.  Vstup je voľný.

 • Púť na Staré Hory

Na sobotu 11. októbra 2014 pripravuje Charita Blumentál púť pre dôchodcov na Staré Hory.

Termín prihlasovania: v pondelok 29. septembra  2014 od 17.30 do 18.30 hod. a v stredu 1. októbra 2014 od 17.oo - 18.oo hod.

Poplatok je 5 €. Podrobnú informáciu o programe dostanete pri prihlasovaní. Prosíme, aby ste sa prihlasovali osobne v kancelárii charity v seminárnej miestnosti, nie  v kancelárii farského úradu.

 • Modlitba za synodu
  Pápež František vyhlásil dnešnú nedeľu 28. septembra 2014 za Deň modlitieb za tretie mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, ktorá sa bude konať od 5. do 19. októbra 2014 v Ríme na tému: “Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie”.  Veriaci sa môžu na tento úmysel modliť osobne najmä v rodinách. Zvlášť sa odporúča modlitba sv. ruženca.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál