Farské oznamy 22. februára 2015

21.2.2015

  • Zbierka na Charitu

Dnes - na prvú pôstnu nedeľu, sa pri všetkých sv. omšiach koná celoslovenská jarná zbierka na Katolícku charitu.

Slovenská katolícka charita pripravila na tohtoročný pôst 4. ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku. Výťažok zbierky bude použitý na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.charita.sk. Krabičky si môžete vyzdvihnúť  vzadu v kostole.

  • Krížová cesta

V pôstnom období  budeme konať pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

Naši otcovia biskupi pozývajú na modlitbu krížovej cesty do Katedrály sv. Martina každý pôstny piatok o 20.00 hod.

  • Poďakovanie

V utorok 17. februára 2015 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky z roku 2014, ktorá bola určená základným a materským školám pre žiakov so sluchovým postihnutím. Veriaci našej arcidiecézy darovali na tento účel spolu 74.307,82 €. Riaditelia ôsmich škôl prevzali od nášho otca arcibiskupa dar vo výške 9.500,-€. Touto cestou chce otec arcibiskup Stanislav Zvolenský vyjadriť veľkú a úprimnú vďaku všetkým darcom.

  • Kántry

Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

  • Pôstna polievka

V piatok 27. februára od 12.00 do 14.00 hod. bude v jedálni u Milosrdných bratov v Bratislave prebiehať podujatie s názvom Piatok: Pôstna polievka. Namiesto bežného obeda budú naši otcovia biskupi vydávať pôstnu polievku. Ušetrené prostriedky budú zozbierané ako podpora pre mnohodetné rodiny v núdzi. Všetkých srdečne pozývame prísť na pôstnu polievku a podporiť dobrú vec. (Bližšie informácie sú na plagáte a na stránke piatok.kbs.sk.)

  • Návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je možné nahlásiť počas úradných hodín vo farskej kancelárii, telefonicky alebo v sakristii kostola. Prosíme neodkladať túto možnosť duchovnej služby až na záver veľkopôstneho času.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál