Farské oznamy 5. apríla 2015

5.4.2015

  • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

  • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň sa po sv. omšiach koná farská veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

  • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 10.30 a podvečer o 16.30  a 18.00 (slovenská). Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  bude po sv. omši  o 16.30.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac máj sa budú zapisovať v utorok 7. apríla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8. Zápisy sa po celý rok budú vykonávať v seminárnej miestnosti.

  • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. Pri sv. ruženci sa prednostne modlíme slávnostné tajomstvá.

  • Deviatnik kBožiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za Vaše príspevky z minulej nedele v zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom v sume 2198 €.  Taktiež Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary pred Veľkou nocou v sume 100 € a 50 €, venované pre potreby našej farnosti. Chcem zo srdca poďakovať  všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom chráme. Vám a Vašim blízkym prajeme požehnanú  a radostnú Veľkú noc.

  • Farská púť

Chcem Vás predbežne informovať, že koncom augusta alebo v septembri v rámci tohto Roku zasväteného života plánujeme púť do Talianska.  Chcem navštíviť viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života, ako boli svätí František z Assisi, Anton Paduánsky,  Benedikt z Nursie, Rita z Cascie, Tomáš Akvinský a páter Pio. Súčasťou púte bude aj návšteva Večného mesta. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a presný termín zájazdu Vám poskytneme čoskoro.

  • Sv. omša v Katedrále

13. marca 2015 sme si pripomenuli 2. výročie zvolenia pápeža Františka za viditeľnú hlavu Cirkvi. V tomto týždni v stredu (8. apríla 2015) bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 17.00 hod. slúžená slávnostná sv. omša za účasti slovenských biskupov ako poďakovanie za dar života a služby nášho Svätého Otca.

· Divadelné predstavenie

Budúcu nedeľu 12. apríla o 19.00 hod. uvedie tanečné divadlo ATak v Dome kultúry Zrkadlový Háj v Petržalke svoju novú hru s názvom Shalome. Bližšie informácie o tanečnom spracovaní biblického príbehu o Jánovi Krstiteľovi nájdete na ich webovej stránke www.tdatak.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál