Farské oznamy 17. mája 2015

16.5.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok 18.5.: sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

Streda 20.5.: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľ. spom.

Štvrtok 21.5.: sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

Piatok 22.5.: sv. Rity z Kassie, rehoľníky, ľ. spom.

Nedeľa 24.5.: slávnosť Zoslania Ducha Svätého, koniec veľkonočného

obdobia

  • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 17. mája sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

  • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

  • Farská púť do Talianska

V tomto Roku zasväteného života Vás pozývame na púť do Talianska, v rámci ktorej navštívime viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života. Púť sa bude konať v termíne od 7. do 14. septembra 2015. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti v mesiaci jún, aby so záujemcami vyplnili prihlasovací formulár a prevzali zálohovú alebo plnú platbu. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne 4. - 11. júla 2015 v Rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina sú k dispozícii v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca mája v kancelárii farského úradu.

Program v klube na Vazovovej 8: V nedeľu 24. mája pozývame záujemcov na  prednášku a besedu s odborníčkou na tému: Ako sa postarať o bezvládneho člena rodiny v domácich podmienkach. Okrem konkrétnych rád poskytne aj informácie o možnostiach sociálno-zdravotných služieb a odpovie na vaše konkrétne otázky. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Rozšírenie poskytovania služieb: Charita Blumentál rozširuje svoje aktivity o sociálnu poradňu. Každú stredu od 16.oo do 17.oo hod v kancelárii charity na Vazovovej 8 sa môžete obrátiť na našu aktivistku , ktorá Vám pomôže napr. s vyhľadávaním pracovných ponúk, vypísaním žiadostí alebo  kontaktuje sa s  príslušnými sociálnymi odbormi za účelom zistenia  možností konkrétnej pomoci.

  • Púť detí v Mariánke

V sobotu 23. mája sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy. Sv. omšu o 14.30 hod. bude v Marianke sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Od nášho kostola budeme odchádzať o 8.00 hod. a vrátime o 17.00 hod. pred kostol. Prosíme, aby sa záujemcovia prihlásili v sakristii.

  • Turíčna púť

Pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa budúci týždeň v Šaštíne uskutoční zvyčajná Turíčna púť. Začne sa v sobotu 23. mája večerom pre mladých. Hlavný program bude v nedeľu 24. mája - sv. omšu o 10.30 hod. v šaštínskej Bazilike bude sláviť otec arcibiskup. Na Turíčny pondelok 25. mája je pripravená púť seniorov a chorých.

DODATOK K OZNAMOM:

Živý ruženec

Dnes (17.05.2015) o 18.00 hod. v Katedrále sv. Martina bude prebiehať modlitba živého ruženca. Pozývame Vás zažiť spoločenstvo modlitby a následného agapé na dómskej fare.

Výlet pre rodiny

V sobotu 6. júna plánujeme (autobusový) celodenný výlet pre rodiny do Bojníc. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál