Farské oznamy 24. mája 2015

23.5.2015
  • Liturgický kalendár

Pondelok 25. 5: Svätodušný pondelok

Utorok 26. 5: sv. Filipa Neriho, kňaza, spom.

Streda 27. 5. : sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok 28. 5.: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

Nedeľa 31. 5.: slávnosť Najsv. Trojice

  • Sviatosť birmovania

V sobotu 30. mája o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania o. arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Prosíme, aby ste zahrnuli do svojich modlitieb aj  našich birmovancov.

  • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1.079,08 € . Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

  • Trojičná púť

Budúcu nedeľu 31. mája 2015 sa v Marianke koná Trojičná púť. Hlavnú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých srdečne pozývame putovať do Marianky.

  • Farská púť do Talianska

V tomto Roku zasväteného života Vás pozývame na púť do Talianska, v rámci ktorej navštívime viaceré známe kláštory a duchovné centrá, spojené s veľkými postavami cirkevných dejín a rehoľného života. Púť sa bude konať v termíne od 7. do 14. septembra 2015. V cene zájazdu 450 Eur je zarátaná doprava klimatizovaným autobusom, 6 x hotelové ubytovanie s raňajkami, 2 x večera a odborný sprievodca. Podrobný program a ďalšie informácie nájdete v letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola alebo vo farskej kancelárii. Zástupcovia CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, prídu do našej farnosti v mesiaci jún, aby so záujemcami vyplnili prihlasovací formulár a prevzali zálohovú alebo plnú platbu. Presný termín stretnutia Vám dáme včas vedieť vo farských oznamoch.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Prihlášky do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční v termíne 4. - 11. júla 2015 v Rekreačnom zariadení Priedhorie - Pružina sú k dispozícii v čakárni farského úradu a tiež na internetovej stránke charity. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do konca mája v kancelárii farského úradu.

Program v klube na Vazovovej 8: Dnešnú nedeľu 24. mája pozývame záujemcov na  prednášku a besedu s odborníčkou na tému: Ako sa postarať o bezvládneho člena rodiny v domácich podmienkach. Okrem konkrétnych rád poskytne aj informácie o možnostiach sociálno-zdravotných služieb a odpovie na vaše konkrétne otázky. Klub bude otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre seniorov:  Na sobotu 6. júna 2015 pripravuje charita  zájazd do Skalice,  so zastávkou v Kopčanoch pri kostolíku sv. Margity Antiochijskej, spojenú s odborným výkladom. Návštevu Skalice začneme  sv. omšou. Poplatok je 2 €, prihlásiť sa treba v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to v pondelok 25. mája od 17.oo - 18.oo hod. a v stredu 27.mája taktiež od 17.oo - 18.oo hod.  Podrobnú písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

  • Výlet pre rodiny

Pozývame mladé rodiny s deťmi na celodenný autobusový výlet do Zoo Bojnice v sobotu 6. júna. Poplatok: 3 € dospelí a 2 € dieťa.  Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu v úradných hodinách. Pri prihlasovaní uveďte svoje kontaktné tel. číslo.

  • Týždeň modlitieb mladých za mladých

V tomto týždni od 23. do 31. mája 2015 prebieha celoslovenské podujatie T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie a otvoria svoje srdce Božím túžbam.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál