Farské oznamy 26. júla 2015

25.7.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 27.7.: sv. Gorazda  a spoločníkov, spom.

Streda, 29. 7.:  sv. Marty, spom.

Štvrtok, 30. 7.:  sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Piatok, 31.7:  sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Sobota, 1. 8.: sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

  • Porciunkula

V nedeľu 2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky. Okrem obvyklých podmienok  je k získaniu odpustkov potrebná nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).

  • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

  • Prvá sobota

Na prvú sobotu 1. 8. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Organový festival

Pod záštitou nášho o. arcibiskupa  Mons. Stanislava Zvolenského bude od 30. júla do 10. septembra prebiehať 6. ročník Katedrálneho organového festivalu. Bližšie informácie sú aj na plagáte na výveske.

  • Oznam Charity Blumentál

Na sobotu 22. augusta  pripravuje Charita Blumentál pre seniorov púť do Šaštína. Podrobnú informáciu, ako aj termín prihlasovania sa včas dozviete vo farských oznamoch a vo výveske charity v predsieni kostola.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo augustové číslo nášho farského časopisu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál