Farské oznamy 5. júla 2015

12.7.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Utorok, 7.7.: s. Antona Mária Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

Štvrtok, 9.7.: sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

Sobota, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať v  pondelok 6. júla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

  • Farská púť do Talianska

Tým, ktorí by sa radi pripojili k našej  jesennej farskej  púti do Talianska, oznamujeme, že sa možno prihlásiť najneskôr do 25. júla 2015 aj priamo v cestovnej kancelárii Awertour - buď osobne na adrese: Trnavská cesta 50, Bratislava (v blízkosti športovej haly na križovatke s Bajkalskou), telefonicky (02/ 52492922), alebo mailom (ck@awertour.sk). Duchovným sprievodcom púte bude náš blumentálsky farár vdp. Branislav Čaniga. Prihlasovacie formuláre, program a ďalšie náležitosti si môžete vyzdvihnúť aj vzadu v kostole.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. sú sv. omše v utorok a piatok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 h. zostáva nezmenená.

  • Oznam Charity Blumentál

Ako sme už informovali, počas letných prázdnin nebudú poradne Charity Blumentál  poskytovať svoje služby, okrem sociálnej poradne. Poradňa bude služby poskytovať aj v mesiacoch júl - august,  treba sa však vopred objednať, buď mailom: socialna.poradna@charitablumental.sk alebo telefonicky na č.t. 0949 461 361. Ďakujeme za pochopenie.

  • Poďakovanie

Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca („Obulus”) ste prispeli sumou 1358,40 €. Za Vaše milodary vyjadrujeme úprimné  „Pán Boh odmeň!”

  • Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame myšlienky Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, venované našim vierozvestom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál