Farské oznamy 17. apríla 2016

17.4.2016

  • Liturgický kalendár

Štvrtok  21. 4. - sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 23. 4 - sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary, venované pre potreby našej farnosti v tomto týždni v hodnote 50 €.

Chceme vyjadriť veľkú vďaku a uznanie žiakom 2. stupňa ZŠ Vazovova a ich učiteľke Náboženskej výchovy našej katechétke  Mgr. Veronike Balickej za 3. miesto, ktoré dosiahli na diecéznom kole Biblickej olympiády. Ich úspech považujeme za česť aj pre Blumentál.

  • Charita Blumentál

Oznam pre seniorov: Ešte je niekoľko voľných miest  na púť do Šaštína, ktorú organizuje charita Blumentál na sobotu 23. apríla 2016. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8 počas úradných hodín.  Poplatok je 2 €. Podrobnejšiu  písomnú informáciu dostanete pri prihlasovaní.

  • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  Po sv. omšiach sa dnes koná celoslovenská zbierka na seminár. Vopred vďaka za vaše milodary.

  • Príprava dospelých na birmovku

Dospelým nad 30 rokov, ktorí sa prihlásili na spoločnú prípravu na sviatosť birmovania v rámci bratislavskej arcidiecézy, oznamujeme, že príprava sa bude konať v pastoračnom stredisku Quo Vadis ( pri Trojičke) v rovnakom čase o 18.30 hod. v týchto  termínoch: 15., 22. a 29. mája a 5. a 12. júna 2016.

  • Zbierka pre Ukrajinu

Svätý Otec František vyzval veriacich, aby vo všetkých európskych kostoloch prejavili svoju solidaritu s ťažko skúšanou Ukrajinou prostredníctvom špeciálnej finančnej zbierky. Uskutoční sa budúcu nedeľu 24. apríla 2016 pri všetkých svätých omšiach. Vyzbierané peniaze bude Pápežská rada Cor unum najmä prostredníctvom rehoľných komunít bez rozdielu poskytovať tým, ktorí to najviac potrebujú.

  • Slávnosť na Devíne

V sobotu 23. apríla  sa na Hrade Devín uskutoční národná slávnosť pri príležitosti 180. výročia výstupu štúrovcov na Devín. Svätú omšu o 11.00 hod. bude slúžiť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

  • Púť v Báči

Na nedeľu 1. mája 2016 popoludní sa pripravuje púť vo svätyni v Báči v šamorínskom dekanáte. Celý program púte bude v slovenskom jazyku. Už teraz Vás pozývame začať mariánsky mesiac máj prechodom Bránou milosrdenstva spolu s našimi otcami biskupmi na pútnickom mieste v Báči. Bližšie informácie o púti sú uvedené na plagáte na výveske.

  • Bratislavské Hanusove dni

Od 20. do 27. apríla 2016 bude v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici v Bratislave prebiehať akademický festival Bratislavské Hanusove dni. Informácie o jednotlivých podujatiach nájdete aj na stránke www.bhd.sk (a na plagáte na výveske).

  • Dočasné uzavretie chrámu

Chceme Vám s týždňovým predstihom oznámiť, tak ako sme Vám to avizovali už v predošlom mesiaci, že koncom apríla - v pracovné dni od 25. do 29. apríla 2016  bude náš blumentálsky kostol dočasne uzavretý z dôvodu prác na elektroinštaláciách. V tom čase sa tu nebudú konať žiadne sv. omše, nakoľko kostol bude úplne odpojený od el. energie. Využite možnosť účasti na bohoslužbách  v iných chrámoch  v centre mesta v čase, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Ďakujeme za pochopenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál