Farské oznamy 15. mája 2016

15.5.2016

  • Liturgický kalendár

Pondelok 16.5.: Svätodušný pondelok; sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spom.

Streda 18.5.: sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľ. spom.

Štvrtok 19.5.: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného

kňaza

Piatok 20.5.: sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľ. spom.

Sobota 21.5.: sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

Nedeľa 22.5.: slávnosť Najsvätejšej Trojice

  • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 22. mája pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu žiaci základných škôl Vazovova a Česká (štátna). Pamätajme na prvoprijímajúce deti a ich rodičov  vo svojich modlitbách.

  • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1.112,61 €. Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

  • Púť detí a Trojičná púť v Marianke

Pozývame všetky deti a rodičov na púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční najbližšiu sobotu 21. mája. Pútnická cesta z Rače sa otvorí o 8.30 hod. a zo Stupavy o 9.30 hod. Púť vyvrcholí prechodom Bránou milosrdenstva v Marianke a svätou omšou pred Lurdskou jaskyňou o 14.30 hod., ktorú bude sláviť o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ako obetné dary sa budú zbierať spoločenské hry, lopty alebo farbičky pre deti utečencov na Slovensku.

Na detskú púť nadviaže v nedeľu 22. mája 2016 zvyčajná jarná Trojičná púť v Marianke. Hlavná svätá omša s o. arcibiskupom sa začne o 10.30 hod.

  • Podujatie T3M

Mladí sa v tomto týždni od 15. do 22. mája 2016 môžu zapojiť do podujatia T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých. Cieľom kampane je zjednotiť mladých v modlitbe, či už osobnej alebo v spoločenstvách. Hlavným úmyslom je modliť sa za Svetové dni mládeže v Krakove. Viac informácií je na stránke t3m.sk.

  • Mariánska katechéza

O. biskup Mons. Jozef Haľko bude mať v pondelok 16. mája 2016 druhú májovú mariánsku katechézu. Po svätej omši o 18.00 hod. vo farskom kostole na Kalvárii prednesie v Lurdskej jaskyni katechézu na tému “Mária, žena nádeje” v spojení s modlitbou posvätného ruženca.

  • Misie milosrdenstva

V Katedrále sv. Martina sa budúcu nedeľu 22. mája 2016 začnú týždňové Misie milosrdenstva. Pripravia ich otcovia redemptoristi pod vedením pátra Michala Zamkovského CSsR. Pozývame Vás nájsť si čas na prehĺbenie vzťahu s Bohom v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva aj prostredníctvom týchto misií. Televízia LUX bude počas týždňa každý deň vysielať záznamy misijných kázní z Katedrály.

  • Slávnosť Božieho Tela

Vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela sa v tomto roku uskutoční v nedeľu 29. mája 2016 o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí v Bratislave.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál