Farské oznamy 8. mája 2016

7.5.2016

  • Liturgický kalendár

Streda 11.5.: bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľ. sp.

Štvrtok 12.5.: sv. Nerea a Achila, mučeníkov, ľ.spom.;

sv. Pankráca, mučeníka, ľ.spom.

Piatok 13. 5. : Bl. Panny Márie Fatimskej, ľ. spom.

Sobota 14. 5. : sv. Mateja, apoštola, sviatok

Nedeľa 15. 5.: slávnosť Zoslania Ducha Svätého, koniec veľkonočného

obdobia

  • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 8. mája sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

  • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

  • Turíčna púť

Budúcu nedeľu 15. mája  sa v Bazilike v Šaštíne koná púť pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého, na ktorú na Turíčny pondelok nadviaže púť seniorov a chorých. Sväté omše budú v Šaštíne slúžiť naši otcovia biskupi Mons. Stanislav Zvolenský (v nedeľu) a Mons. Jozef Haľko (v pondelok).

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za súkromne venované milodary pre náš kostol v hodnote 50 a 20 Eur.

  • Oznamy pre mladých

Svetové dni mládeže: Všetkým mladým pripomíname pozvanie na Svetové dni mládeže do Krakova. Prihlasovanie je otvorené do konca mája. Ak by niekto z mladých túžil ísť na Svetové dni mládeže, ale nemal prostriedky na zaplatenie plnej ceny, môže sa prihlásiť na fare (Vazovova 8). Bratislavská arcidiecéza poskytuje možnosť podpory pre mladých. Konkrétny spôsob sa dohodne osobne. Bližšie informácie: mladezba.sk alebo svetovednimladeze.sk.

Animátorský kurz: Mladí, ktorí túžia prehĺbiť svoju osobnú formáciu a pripraviť sa na animátorskú službu v Cirkvi, sa môžu prihlásiť do nového ročníka Bratislavskej animátorskej školy. Bližšie informácie a prihláška: mladezba.sk.

  • Misie milordenstva

V Katedrále sv. Martina sa budú v týždni od 22. do 28. mája 2016 konať Misie milosrdenstva. Pripravia ich otcovia redemptoristi pod vedením pátra Michala Zamkovského CSsR. Pozývame Vás nájsť si čas na obnovu a prehĺbenie vzťahu s Bohom v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva aj prostredníctvom týchto misií.

  • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov: Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Nakoľko kapacita zariadenia je postačujúca, tábora sa môžu zúčastniť všetky doteraz prihlásené deti.  Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti, v kancelárii Charity na Vazovovej 8, a to: v utorok 10. mája alebo v stredu 11. mája od 16.oo - 18.oo hod. Pri prihlasovaní dostanete písomne  aj všetky potrebné doklady.

Sociálna poradňa: na výveske sú bližšie uvedené služby, ktoré ponúka sociálna poradňa našej blumentálskej charity. Tieto služby sú bezplatné a budeme radi, keď budete tieto  naše služby využívať.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál