Farské oznamy 22. mája 2016

21.5.2016

  • Liturgický kalendár

Streda 25. 5. : sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.;

sv. Gregora VII., pápeža, ľ. sp.;

sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panny, ľ. sp.

Štvrtok 26. 5. : Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Piatok 27. 5. : sv. Augustína z Canterbury, biskupa, ľ. spom.

  • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 26. mája je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30(školská)  a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s  čistením kostola.

V ten deň  bude v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. sv. omša slávená o. biskupom Jozefom Haľkom, spojená s procesiou vo vnútornom priestore Katedrály.

  • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu 29. mája bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela so začiatkom o 10.30 hod. Hlavným celebrantom svätej omše bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou  z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a námestie SNP ku kostolu farnosti Najsvätejšej Trojice, kde bude udelené záverečné požehnanie.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 29. mája sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

  • Sviatosť birmovania

V sobotu 28. mája o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup našej arcidiecézy. Prosíme o modlitby za našich birmovancov.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za finančný dar v sume 200 €, ktorý venovalo našej farnosti blumentálske ružencové bratstvo.

  • Živý ruženec

Pozývame deti s ich rodičmi a kamarátmi, mládež, ale aj skôr narodených na modlitbu živého ruženca, ktorá bude v sobotu 28. mája 2016 o 19.00 hod. v  Blumentáli. Každý účastník bude predstavovať jedno zo zrniečok ruženca. Po spoločnej modlitbe pozývame účastníkov na posedenie s občerstvením na fare.

  • Katolícka zoznamovacia služba

Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom “Hľadanie životného partnera s Božou pomocou”. Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke katRande.org.

  • Misie milosrdenstva

V Katedrále sv. Martina sa dnes (22. mája 2016) začínajú týždňové Misie milosrdenstva vedené pátrami redemptoristami. Pozývame Vás k osobnej účasti alebo k sledovaniu záznamov misijných kázní počas týždňa prostredníctvom vysielania Televízie LUX.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál