Farské oznamy - 2. okt. 2016

21.10.2016

Zapisovanie úmyslov sv. omší na NOVEMBER

Zapisovanie úmyslov na mesiac november, sa uskutoční v pondelok, 3. októbra, od 16:00 hod.
v pristoroch farského úradu, na Vazovovej 8.

Prehliadka katedrály
Pozývame členov Ružencového bratstva – v sobotu 8. októbra – na prehliadku Bratislavskej Katedrály sv. Martina. Spoločne, s pánom kaplánom Stanislavom, je stretnutie o 9:15 priamo pred Katedrálou v deň konania.

Ružencová slávnosť

Farnosť Bratislava – Kalvária si dovoľuje pozvať všetkých členov ružencových bratstiev a ctiteľov modlitby ruženca na Ružencovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v piatok 7. októbra 2016.

Program: 17:15 hod. - Modlitba bolestného ruženca v Lurdskej jaskyni;

17:45 hod. - Loretánske litánie a obnova prísľubu Panne Márii pre členov
ružencových bratstiev

18:00 hod. - Slávnostná sv. omša k úcte Ružencovej Panny Márie (Celebruje Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup)

Upratovanie nášho chrámu

Prosili by sme niekoľko ochotných žien, ktoré majú pracovité ruky, aby pomohli pri upratovaní a čistení nášho chrámu. Dôstojnosť a krása Božieho chrámu je záležitosť nás všetkých a preto, kto by túžil slúžiť Bohu i ľuďom aj touto formou, môže sa prihlásiť v zákristii.

Modlitba posv. ruženca v októbri

Pripomíname, že počas mesiaca októbra sa spoločne s kňazmi modlíme posvätný ruženec.

Mládežnícke sv. omše v utorok

Skončilo sa nahlasovanie birmovancov a tak pripomíname, že v utorky – o 18:00 hod. - bývajú sväté omše venované viac pre mládež a pre budúcich birmovancov.
Všetkých – ale najmä mladšie ročníky – pozývame na tieto utorkové sväté omše.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál