Farské oznamy - 6. nov. 2016

5.11.2016

Zápis omší na december

V pondelok, 7. novembra, sa uskutoční zápis úmyslov svätých omší, v priestoroch farského úradu – v seminárnej miestnosti, na Vazovovej 8, od 16:00 hod.

Anketa ohľadom časov slávenia svätých omší v Blumentáli
Keďže vám chceme vyjsť v ústrety a sláviť sväté omše v čase, ktoré by vám najlepšie vyhovovali a na ktorých sa môžete aj v hojnejšom počte zúčastniť, pripravili sme pre vás anketový lístok, prostredníctvom ktorého chceme zistiť, v ktorom čase vám najlepšie vyhovuje prísť na svätú omšu počas týždňa i počas nedieľ a sviatkov.

Váš názor bude smerodajný, iba keď zakrúžkujete jednu z ponúknutých alternatív
(pre
všedné dní, ako aj pre nedeľu a sviatky), že v ktorú hodinu vám najlepšie
vyhovuje prísť na svätú omšu.

Chceme len Vašu spätnú väzbu, nejedná sa nám o unáhlené zmeny. Úmyslom tejto ankety
je aj sláviť sväté omše v Blumentálskom kostole v časoch, kedy nie je v iných kostoloch
(v centre Bratislavy) iná svätá omša. Lístky dostanete vzadu, pri východe z kostola.

Anketové lístky prosíme odovzdať do schránok v našom kostole do 19. novembra.

Svätomartinské trojdnie a svätomartinská zbierka
V dňoch 11.-13. novembra pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina na slávenie Svätomartinského trojdnia, ktorým si chceme pripomenúť, ako sa Pán oslávil v živote
sv. Martina, patróna našej katedrály a arcidiecézy. Bližšie informácie sú na výveske.

Zároveň – budúcu nedeľu (13. 11.) sa koná pravidelná dobročinná svätomartinská zbierka.
Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory „domovom na pol ceste“ slúžiacim na pomoc mladým ľuďom vychádzajúcim z detských domovov, ktorí nemajú, kam ísť.

Súťaž pre deti v náboženstve

Pozývame deti na súťaž z náboženskej výchovy – v sobotu 19. 11. o 10:00h. pod kostolom u Saleziánov na Miletičovej ulici. Po tradičnej súťaži bude karneval aj pre nesúťažiace deti. Prosíme rodičov o váš príspevok do pohostenia vo forme napečeného koláča. Bližšie informácie o detskej súťaži sú k dispozícii na výveske. Všetky deti našej farnosti sú srdečne pozvané!


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál