Farské oznamy - 5. feb. 2017

3.2.2017

Svetový deň chorých
V sobotu 11.2.2017, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 25. Svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme preto ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, ktorí by prijali službu kňaza, pokúsme sa ich skontaktovať so správcom farnosti.

..

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

..

Prosba

Ako sme už informovali, Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2017 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2016. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v minulom roku a prosíme o Vaše pochopenie a pomoc touto formou aj v tomto roku. Vyplnené tlačivo nájdete v kostole za lavicami. Vopred všetkým úprimné Pán Boh odmeň.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál