Farské oznamy - 30. apríl 2017

6.5.2017

Celodenná poklona

V piatok – 5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu.
Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernými sv. omšami.

Ružencové bratstvo oznamuje

Ružencové bratstvo pri farnosti Blumentál pozýva na pravidelnú, spoločnú modlitbu svätého ruženca po rannej sv. omši o 6:30 a pred sv. omšou o 16:30.
Zároveň pozývame všetkých záujemcov k vstupu do ružencového bratstva.
Kontakty a podrobnejšie informácie nájdete na chrámovej výveske.

Sv. omše na štátny sviatok 1. mája
V pondelok je štátny sviatok a sv. omše budú ráno o 6:30 a večer o 16:30 hod.

Májové litánie
Počas mariánskeho mesiaca máj sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie, po rannej
sv. omši o 6:30 a po večernej sv. omši o 16:30 hod.

Lectio Divina – Katedrála sv. Martina

V stredu 3. mája 2017 o 20.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému „Rodičia a súrodenci“ (Gn 37, 2-11), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu (Štvrtú veľkonočnú) sa bude konať zbierka na seminár.

Oznam charity Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že dňa 4. mája nebude právna poradňa.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál