Farské oznamy - 25. jún 2017

24.6.2017

Prikázaný sviatok Petra a Pavla

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú nasledovne:

Ráno a dopoludnia: 5:45, 6:30, 9:00, 12:00

Popoludní a večer: 16:30, 18:00, 19:00

Poďakovanie pánom kaplánom

Naša farnosť ďakuje pánovi kaplánovi vdp. Stanislavovi Čúzymu a pánovi kaplánovi

vdp. Petrovi Drbohlavovi za obetavú službu v našej farnosti.

Nech ich dobrotivý Pán sprevádza na nových pôsobiskách.

Privítanie nových kňazov do našej farnosti

Na budúcu nedeľu privítame v našej farnosti nových kňazov, konkrétne nového pána kaplána vdp. Vladimíra Mikulca, doterajšieho kaplána v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.
Ako výpomocný duchovný bude v našej farnosti pôsobiť
vdp. Benjamin Kosnáč, ktorý doposiaľ pôsobil v USA, v meste Detroit.

Prajeme im, aby im Všemohúci Pán Boh pomáhal pri ich pastoračnej službe vo farnosti Blumentál.

Zbierka

Túto nedeľu sa koná Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Vyslovujeme vám Pán Boh odmeň!

OZNAMY Z ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU

Pozvánka
Pozývame veriacich na slávnosť Cyrilometodská ratolesť, ktorá sa bude konať v nedeľu 2. júla 2017 pri kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. O 15.00 hod. bude spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. začne svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. (Plagát je na výveske)


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál