Farské oznamy - 11. jún 2017

11.6.2017

Prikázaný sviatok Najsv. Kristovho Tela a aKrvi

Vo štvrtok 15. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sv. omše budú:

dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 12:00

večer: 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom.

Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

Zmena sv. omší v nedeľu

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti koncelebrujúcich kňazov a veriacich laikov, zodpovedajúcej dôležitosti slávnosti Božieho Tela ako svedectva verejného vyznania viery, sväté omše o 10:30
a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička).
Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Svätá omša v Katedrále sv. Martina

V piatok, 16. júna o 18:00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave, uskutoční pontifikálna sv. omša, z príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Bude ju sláviť otec arcibiskup
a všetci sú srdečne pozvaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál