Farské oznamy - 27. máj 2018

26.5.2018

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 31.5.2018 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12:00, 16.30 (s procesiou) a 19.00. Po sv. omši o 16.30 bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie budú ochotní pomôcť s čistením kostola od lupienkov.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
vždy
pred večernými svätými omšami o 16.30 (v sobotu pred svätou omšou o 18.00).

p

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 3.6.2018 sa bude konať vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa, a tak vydať svedectvo viery v Ježiša v Eucharistii.

p

Zmena sv. omší v nedeľu 3.6.2018

Z dôvodu čo najhojnejšej účasti kňazov a veriacich na Bratislavskej slávnosti Božieho Tela, sväté omše o 10:30 a o 12:00 v našej farnosti NEBUDÚ.

p

Farský výlet rodín

Pozývame vás na farský výlet rodín do Bojníc v sobotu 16.júna 2018. Poplatok 3€ dospelý, 2€ dieťa. Prihlasovanie na fare: v pondelok 28.5.2018 od 17,30 do 19,00 a v utorok 29.5.2018 od 16,00 do 18,00.

p

Úhrada poplatku na Letný tábor Charity Blumentál

Rodičia, ktorí ešte neuhradili poplatok za letný tábor, môžu tak urobiť v pondelok 28.5.2018 v čase od 17.30 do 19.00, alebo v utorok 29.5.2018 od 16.00 do 18.00 v kancelárii charity na Vazovovej 8.

p

Oznam pre návštevníkov klubu na Vazovovej 8

V nedeľu 10.6.2018 pozývame na besedu s vdp. Benjamínom Kosnáčom, ktorý sa s nami podelí so svojimi skúsenosťami z pastorácie v USA. Klub bude otvorený od 15.00 do 17.00.

p

Ponuka štúdia na Teologickej Fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Záujemcovia si môžu podať prihlášky do prijímacieho konania v termíne od 15.5.2018 do 15.7.2018. Viac informácií nájdete na webstránke www.tftu.sk

p

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 300 Eur.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál