Farské oznamy - 3. jún 2018

2.6.2018

Zmena poriadku slávenia sv. omší – 3. 6. 2018

Túto nedeľu 3.6.2018 je zmena poriadku slávenia svätých omší z dôvodu konania celobratislavskej procesie Božieho Tela. Nebudú sv. omše o 10:30 a o 12:00. Popoludňajšie sv. omše budú bezo zmeny.

p

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

V nedeľu 17. júna 2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Lectio divina v Katedrále

V stredu 6.6.2018 o 20.00 bude Mons. Stanislav Zvolenský viesť v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina s názvom “Rady mladému Timotejovi”(1Tim4,4-16).

p

Slávnosť Najvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 8. júna 2018 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môžu veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

p

Kurz lektorov

Znovu pripomíname, že v našej arcidiecéze sa bude dňa 9.6.2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. Prihlasovanie je na mailovej adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur.

p

Púť v Šaštíne

Pozývame veriacich na 3. Celoslovenskú púť zdravotníkov do Šaštína v dňoch 9.-10. júna 2018, ktorá vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v sobotu 9. júna 2017 o 19.00 hod. Podrobné informácie sú vo výveske a na https://bioetika.kbs.sk.

p

Besedy v klube Charity Blumentál

V nedeľu 10. júna 2018 pozývame do klubu na Vazovovej 8, kde nás čakajú hneď dve zaujímavé besedy. Najprv nás pracovníci neziskovej organizácie Likvidace lepry z Prahy, Lubomír Hajas a sestra Klarisa Baníková, CJ, pozývajú na prednášku, spojenú s videoprojekciou. Téma: „Ľudská dôstojnosť a pomoc dávajúca nádej“. Po tejto prednáške sa s nami vdp. Benjamín Kosnáč podelí so svojimi skúsenosťami z pastorácie v USA: Klub bude otvorený od 14.30 do 17.00 hod. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál