Farské oznamy - 20. máj 2018

19.5.2018

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána,

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá, v sume 1605,- €. Ďakujeme aj Bohu známeho darcovi za milodar 500 € na opravu kostola.

p

Púť v Marianke

V nedeľu 27. mája 2018, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, sa bude v Marianke konať tradičná Trojičná púť (jarná púť). Slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Plagát je vo výveske.

p

Oznam pre rodičov ohľadom tábora Charity Blumentál

Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti v utorok 22. mája, alebo v stredu 23. mája 2018 v čase od 16.00 do 18.00 hod. v kancelárii charity na Vazovovej 8. Pri platbe dostanete písomne aj všetky potrebné informácie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál