Farské oznamy - 1. júl 2018

30.6.2018

Zbierka na dobročinné diela svätého Otca

V zbierke na dobročinné diela svätého Otca sa vyzbieralo v našej farnosti 2075,- €. Vyslovujeme vám úprimné Pán Boh odmeň!

p

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Vo štvrtok je neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú o: 6:00, 9:00, 12:00, 16:30 a 19:00 hod.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 3. septembra 2018. Ďakujeme za pochopenie.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 500 a 1000,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a 100, 50 a 50,- € darované v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál