Farské oznamy - 8. júl 2018

7.7.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Na budúcu nedeľu 15. júla 2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Číslo účtu farnosti na ktorý možno priebežne prispievať na opravu veže kostola je na internetovej stránke farnosti www.blumental.sk/kontakt/

p

Prosba o všímavosť

Prosíme o spoluprácu najmä tých čo bývajú blízko kostola, ale aj tých čo idú okolo, všímať si či sa vo večerných, alebo nočných hodinách niekto nepovolaný nepohybuje na lešení veže kostola, prípadne nevynáša odtiaľ materiál. V prípade podozrenia volajte prosím na faru, alebo na políciu.

p

Pochod Hrdí na rodinu

V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Cieľom pochodu je ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Program pre deti je pripravený. Viac informácií je na stránke www.hrdinarodinu.sk a na plagáte vo výveske.

p

Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu

V dňoch 14. až 22. júla 2018 sa bude konať Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V stredu 18. júla 2018 sa púť zastaví na Velehrade a v piatok 20. júla 2018 v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program púte je na plagáte vo výveske a na internete http://www.forumzivota.sk/s-relikviami-sv-margity-cez-tri-krajiny/.

p

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 3. septembra 2018. Ďakujeme za pochopenie.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary v sume 500, 500, 300, 100, 60 a 50 - €, venované na opravu veže kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál