Farské oznamy - 15. júl 2018

14.7.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Túto nedeľu 15. júla 2018 sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Číslo účtu farnosti na ktorý možno priebežne prispievať na opravu veže kostola je na internetovej stránke farnosti www.blumental.sk/kontakt/

p

Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu

V dňoch 14. až 22. júla 2018 sa koná Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V stredu 18. júla 2018 sa púť zastaví na Velehrade a v piatok 20. júla 2018 v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program púte je na plagáte vo výveske a na internete http://www.forumzivota.sk/s-relikviami-sv-margity-cez-tri-krajiny/.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 3000, 500, 300, 200, 100 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a 500, 350 a 50,- € darované v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál