Farské oznamy - 22. júl 2018

21.7.2018

Poďakovanie za zbierku na opravu veže kostola

Zbierka na opravu veže kostola z minulej nedele bola 8350 Eur. Na účet farnosti od jednotlivých darcov prišlo 1200 Eur a v hotovosti: 200, 100, 50 a 50 Eur. Každému darcovi vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za jeho štedrosť! Číslo účtu farnosti na ktorý možno naďalej prispievať na opravu veže kostola je na www.blumental.sk/kontakt/

p

Teologická fakulta trnavskej univerzity v Bratislave ponúka štúdium pre seniorov

Podrobné informácie nájdete na výveske a na www.tftu.sk

p

Porciunkula u Františkánov v Bratislave

V dňoch 31.7. až 2.8.2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na výveske a na http://frantiskani.sk/.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál