Farské oznamy - 16. september 2018

20.9.2018

Zbierka na opravu Blumentálskej veže

Túto nedeľu 16. septembra 2018 sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na opravu veže Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Číslo účtu farnosti na ktorý možno priebežne prispievať na opravu veže kostola je na internetovej stránke farnosti www.blumental.sk/kontakt/

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade v čase úradných hodín.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni v sume 300.- a 50,-EUR.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál